OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 16.04.2022 12:09:35 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

16.ročník - 12.3.2022

Predpokladáme, že v jarných mesiacoch príde opätovné uvoľnenie opatrení a veríme, že budeme môcť zrealizovať bežecké akcie so spoločným štartom a cieľom v našich lokalitách, s medailami v cieli na krku a nie poštou , s občerstvením po preteku a skvelými zážitkami.... Tak, ako si to pamätáme spred korony. V takejto atmosfére je radosť čeliť osobným športovým výzvam pre každého z Vás. 
Na všetkých podujatiach sme stanovili maximálne počty účastníkov, ktoré nebudeme meniť, preto má význam registrovať sa čím skôr za momentálne najvýhodnejšie štartovné. Veríme, že podujatia sa uskutočnia normálne a nie virtuálne. Ak sa podujatie zmení na virtuálne, v prípade, že nebudete chcieť ísť touto formou, rešpektujeme rozhodnutie každého účastníka a v tomto prípade budeme štartovné prenášať na nasledujúci ročník, alebo iné podujatie v kalendári ak si vyberiete túto variantu. V prípade, že sa podujatie celkom zruší, prenesieme alebo Vám vrátime štartovné. V prípade, že sa podujatie uskutoční a v dôsledku pandemických opatrení sa nebudete môcť postaviť na štart (nebudete spĺňať napríklad podmienku OP, ak bude aplikovaná), štartovné Vám neprepadne. Hoci rešpektujeme nariadenia a pandemické opatrenia, ctíme vašu slobodnú voľbu. V prípade, že bude napríklad vyžadované očkovanie a vy očkovaní nebudete, prenesieme Vám štartovné. 
Prečo je dobré sa registrovať teraz, keď nikto nevie, ako presne sa bude situácia vyvíjať? Má to význam? Je na to niekoľko odpovedí... Samozrejme vzhľadom na kapacitné obmedzenia sú registrácia a úhrada štartovného jedinou garanciou miestenky na štarte. Teraz to môžete realizovať za najvýhodnejšie štartovné. Z pohľadu organizátora, aby sme vôbec dokázali podujatia pre vás pripraviť, potrebujeme čo najviac optimalizovať naše plánovanie. Napríklad medaily objednávame niekoľko mesiacov vopred, rovnako tak dimenzujeme ostatné súvisiace veci , ako je strava , občerstvenie , odmeny pre najlepších a podobne. Včasnou registráciou nám umožníte naozaj efektívne sa pripraviť. Ak dokážeme využívať zdroje rozumne, nebudeme nútení pod externým tlakom zvyšovať štartovné.
Naše podujatia sú závislé na sponzorských prostriedkoch a ľahšie sa nám hľadajú tieto zdroje, keď cítime záujem a odhodlanie na vašej strane. Jediným merateľným ukazovateľom pre partnerov sú počty aktuálne prihlásených v registračnom systéme. Takže význam to má veľký. Nemusíte sa báť, ako sme už písali vyššie, o peniaze neprídete. My sme presvedčení, že najlepšou stratégiou v spoločenskej neistote je nerezignovať na vlastné hodnoty, priority a ciele. Žijeme aktívne, aby sme boli zdravší. Trénujeme, lebo nás to baví a posúva. Stanovujeme si osobné ciele a výzvy a napĺňame ich, lebo takto dokáže každý z nás zmeniť svet - vlastný svet, v ktorom by sme mali hrať hlavnú postavu jedine my. 
Budeme radi, pokiaľ prijmete výzvu a stretneme sa všetci na štarte niektorého z našich podujatí. Sú to zážitky a príbehy, na ktoré sa nezabúda.

Kalendár našich podujatí v Strážskom :

12.3.2022 -  Laborecká desiatka

17.7.2022 -  Beh na Krivošťianku

13.11.2022 -  Beh Oslobodenia mesta Strážske