OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 16.04.2022 12:09:35 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

propozície

 

                  MBO STRÁŽSKE , PARK  PUB  STRÁŽSKE , MESTO  STRÁŽSKE , OBEC  STARÉ

                     3.ročník

Medzinárodného cestného behu

            Laborecká pätnástka

28.júla 2008 – štart o  16:00 hod.

 

                                                               Propozície pretekov

Usporiadateľ                   MBO Strážske – bežecký klub , Park Pub Strážske , mesto Strážske a obec Staré                                           

Štart a cieľ                          priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Strážskom

Trať                                             Park Pub Strážske – Krivošťany - Staré a spať

Dlžka trate                  15 km -  pretek je zaradený do OBL a RVCV pre rok 2009 

Prezentácia                     dňa 28.7.2008 od 14:00 hod do 15:30 hod. v budove Park Pubu

Štartovné                          muži,ženy a juniori 120,-Sk , za ktoré obdržia tašku,darček, 

                                                         večeru,tombolový lístok a občerstvenie    

Kategórie                          Juniori  a juniorky do 18 rokov

                                                          Muži  -   A 18-39 rokov , B  40-49 rokov , C  50-59 rokov

                                                         D  60-69 rokov ,E  70 rokov a viac ,  Ženy  -   F  18-34 rokov ,  G  35 rokov a viac

Čas.program                14:00 – 15:30 hod. -  prezentácia pretekárov

                                                         16:00 hod. – štart - juniori ,juniorky, muži a ženy -  12 km

                                                         17:30 – vyhlásenie výsledkov , tombola

Informácie                        Vladislav Lipovský,Komenského 669,07222 Strážske

         Tel. 056/6477172 , mob. 0905 517610

                                                           e-mail :  vlipovsky@stonline.sk , www.mbo.estranky.cz                          

Vyhlásenie                      v priestoroch Park Pubu od 17:30 hod.

Ceny                                       kategória A,B,C,D,E,F,G,H a juniori a juniorky – finančné odmeny

Sprievodné akcie  po vyhlásení výsledkov bohatá tombola ,kultúrny program.               

 Predpis                               preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií                                   

pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a

                                                         účastňujú sa  pretekov na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné

                                                         náklady.Organizátori nenesú zodpovednosť za prípadné škody,

                                                          straty osobných vecí pretekárov.

 

                   Vladislav LIPOVSKÝ             Jozef LIPOVSKÝ              Radoslav LIPOVSKÝ

                       riaditeľ pretekov         predseda MBO          tajomník pretekov