OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 16.04.2022 12:09:35 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

propozície

 Propozície 8.ročník Laborecká pätnástka 2013


                                                                   MBO  STRÁŽSKE
                                                             PARK  PUB  STRÁŽSKE
                                                                 MESTO STRÁŽSKE
                                                   SLOVAKIA STELL MILLS , a.s.Strážske

                                                                        8.ročník
                                                   Medzinárodného cestného behu
                                                            Laborecká pätnástka
                                             Strážske - 28.júla 2013- štart o 14:00 hod.                  
                        

Termín a miesto              28.júla 2013 o 14:00 hod. – mestský park v Strážskom

Usporiadateľ                    MBO  Strážske – bežecký klub , Park Pub Strážske ,
                                            Mesto Strážske a Obec Staré

Štart a cieľ                        priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Strážskom

Trať                                   Park Pub Strážske – Krivošťany – Staré – rázc.Oreské
                                           a spať

Dlžka trate                        10 km – juniori , juniorky a muži E , 15 km kategórie dospelých
                                          pretek je zaradený do Východoslovenskej veľkej ceny
                                          vytrvalcov Košického a Prešovského kraja/VVCV/ a
                                          Oblastnej Bežeckej ligy okresov Michalovce a Sobrance
                                          /OBL/ pre rok 2013

Prezentácia                     dňa 28.7.2013 od 12:00 hod do 13:30 hod. v budove Park
                                          Pubu v mestskom parku v Strážskom

Štartovné                           muži a ženy prihlásení do 24.7.2013  -  6 €                                                                                

                                            muži a ženy prihlásení po 24.7.2013  -  8 €    

                                            juniori a juniorky   5 €   

Prihlášky :                        email : vlipovsky@stonline.sk  , tel.0566477172 ,  mobil 0905517610

                                          poštou : Vladislav Lipovský , Komenského 669 ,072 22 , Strážske    

                                    
Kategórie                        Juniori  a juniorky /1993-1995 /
                                          Muži -  A  21-39 rokov , B  40-49 rokov , C  50-59 rokov
                                                      D  60-69 rokov , E  70 rokov a viac
                                          Ženy - F 18-34 rokov , G 35 –49 rokov, H 50 rokov a viac
                                                           
Čas.program                 12:00 – 13:30 hod. -  prezentácia pretekárov
                                         14:00 hod.-štart -juniori,juniorky, muži E - 10 km ,muži a ženy - 15 km
                                         16:00 – vyhlásenie výsledkov, spoločná večera

Informácie                        Vladislav Lipovský,Komenského 669,07222 Strážske
                                          Tel. 056/6477172 , mob. 0905 517610
                                          e-mail :  vlipovsky@stonline.sk


Ceny                                 absolútne poradie - muži - 1 až 8 miesto - finančné odmeny                                                                                                                                                            absolútne poradie -  ženy - 1 až 5 miesto -  finančné odmeny                                                                                                                                                         kategória B,C,D,E,G,H - 1 až 3 miesto -  finančné odmeny - len SVK pretekári
                                            juniori a juniorky – 1 až 3 miesto - finančné odmeny
                                          
Sprievodné akcie           po vyhlásení výsledkov  kultúrny program

 Upozornenie                   pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
                                          a zúčastňujú sa  pretekov na vlastné nebezpečenstvo a na
                                          vlastné náklady.Organizátori nenesú zodpovednosť za
                                          prípadné škody, straty osobných vecí pretekárov. Preteká
                                          sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií.                           


 Vladislav LIPOVSKÝ                Jozef LIPOVSKÝ                   Radoslav LIPOVSKÝ
    riaditeľ pretekov                       predseda MBO                       tajomník pretekov