OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 16.04.2022 12:09:35 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

propozície

 

                    PROPOZÍCIE

                                                    9.ročník medzinárodného cestného behu  LABORECKÁ   DESIATKA

                                                               4.kolo atletickej ligy družstiev SAZ , VVCV 2014 a OBL 2014

 

 Usporiadateľ :                        Bežecký klub MBO Strážske , Mesto Strážske                                                                                                   

 Dátum :                                    27.júl 2014 ( nedeľa ) – štart 10:00 hod.

 Miesto :                                   štart a cieľ v priestoroch  Park Pubu v Strážskom

                                                   Trať :                                       10 km – Park Pub Strážske-Krivošťany-Staré a späť

                                                   Organizačný výbor:

 Riaditeľ preteku :                   Vladislav Lipovský , MBO Strážske

 Hlavný rozhodca :                  Ing.Vladislav Vovčko – hlavný rozhodca atl.ligy družstiev SAZ

 Inštruktor rozhodcov:            Ing.Emil Rusko – inštruktor rozhodcov atl.ligy družstiev SAZ

  Org.výbor :                             Ján Sabo st. , Peter Buc , Jana Lipovská + zohratý kolektív

 Športový lekár :                     Mudr. MAŠKULÍK – praktický lekár

                                                         Techn.zabezpečenie :          Jozef , Vratislav a Radoslav Lipovský , Ondrej Blaščák

 Prezentácia :                           v deň preteku od 07:30 – 09:30 hod. v budove Park Pubu  v                                                                                 

 Šatne :                                     ZŠ Strážske , Park Pub Strážske

 Predpis :                                  preteká sa podľa týchto propozícií.Pretek je započítavaný  ako náhradný pretek

                                                  do RVCV 2014 a OBL 2014 , 4.kolo atl.ligy družstiev SAZ v behu na 10 km

                                                                           

 Prihlášky :                                1.  - online prihlásenie na : http://www.inviton.sk

                                                    2. -  poštou , emailom do 24.7.2013 na :

                                              Vladislav LIPOVSKÝ

                                              Komenského 669 , 072 22 Strážske     

                                                                                                             tel.056-6477172 , mob.0905-517610

                                                                                                             e-mail : mailto:vlipovsky@stonline.sk

                                                                                                     3. -   v deň preteku na prezentácií

 

  

 Štartovné :                 online nahlásený do 30.6.2014 zaplatia  6.-€ 

                                                                                       online nahlásený od 1.7.2014 do 24.7.2014 zaplatia 7.-€

                                                                                       nahlásený po 24.7.2014 zaplatia pri prezentácií 8.-€                                                                                     

                                                 Občerstvenie :         Organizátor zabezpečí  počas preteku pitný režim a po

                                                                                      preteku spoločný obed

 

                                                  Ubytovanie :           ubytovňa Bahamy v Strážskom (12,-€ osoba/noc )     

                                

                                                                                               KATEGÓRIE A CENY

                                               

JUNIORI :                  (1995 - 1996)                                                   1-3 .miesto               -  finančné odmeny                                     

JUNIORKY:               (1995 - 1996)                                                   1-3 .miesto               -  finančné odmeny                                    

Kategória muži - A :                                                                          1-8 .miesto               -  finančné odmeny

( absolútne poradie bez rozdielu veku a národnosti )                                                                          

Kategória muži - B :   ( 40-49 rokov )                                               1-4. miesto               -  finančné odmeny 

                                  ( 1974 - 1975 )                                                                                          ( len SVK pretekári )     

Kategória muži - C :   ( 50 - 59 rokov )                                             1-4 .miesto               -  finančné odmeny                

                                  ( 1964 - 1955 )                                                                                          ( len SVK pretekári )

Kategória muži - D :   ( 60 - 69 rokov )                                             1-4. miesto               -  finančné odmeny                

                                  ( 1954 - 1945 )                                                                                          ( len SVK pretekári )

                                Kategória muži - E  :  ( 70 rokov a viac )                                          1-3. .miesto              -  finančné odmeny          

                                  ( 1944 a starší )                                                                                        ( len SVK pretekári )

Kategória ženy - F :                                                                         1-5..miesto                 - finančné odmeny      

 ( absolútne poradie bez rozdielu veku a národnosti )

Kategória ženy - G : ( 35 - 49 rokov )                                              1-3. miesto                 -  finančné odmeny      

  ( 1979 - 1965 }                                                                                          ( len SVK pretekárky )

Kategória ženy - H : (50 rokov a viac )                                             1-3. miesto                -   finančné odmeny

  (1964 a staršie )                                                                                       ( len SVK pretekárky )

Najlepší domáci pretekári :                                                                1-8. miesto                -  finančné odmeny              

      ( bez rozdielu veku )

       Podrobný rozpis  :  www.laborecka10.wbl.sk

 

 

               ČASOVÝ ROZPIS, DĹŽKY TRATÍ

 

07.30 hod. – 09:30 hod.           prezentácia pretekárov

09:50 hod.                       zoradenie pretekárov na štarte , organizačné pokyny            

10:00 hod.                      štart muži,ženy , juniori , juniorky 10 km

11.30 hod.                     obed - Základná škola Strážske

12:30 hod.                     vyhlásenie výsledkov , odovzdávanie cien 

                          13.00 hod.                     tombola , posedenie , voľná zábava